Nå tenker du sikkert at her har vi en gal tillitsmann som bare prater tøv, men Vernepliktsverket har også forstått det: «Det er i alle fall villedende,» uttaler sjefen for Vernepliktsverket avd. Bergen, kommandørkaptein Per-Bjørn Eilertsen, om begrepet allmenn verneplikt. Når bare 40 prosent av de vernepliktige gjennomfører førstegangstjenesten må man se på hvordan det hele fungerer.

Med dagens forsvarspolitikk er det utenkelig å tvinge alle gjennom førstegangstjenesten. Så mange soldater trenger vi rett og slett ikke. I tillegg vil det uansett være mange som ikke gjennomfører militær førstegangstjeneste, på grunn av helse, overbevisning osv. Med andre ord: Det vil også i fremtiden være slik at under halvparten gjennomfører verneplikten. Slik det er i dag så har verneplikten den absolutt laveste status blant ungdom.

Jevnaldrende i det sivile har en helt annen økonomisk situasjon. De bor bedre, har større frihet, kan kle seg som de vil osv. Uniformen blir som et symbol på at du var for dum til å lure deg unna.

Gi oss mer! For å klare å få motiverte vernepliktige soldater må de få bedre betingelser. Det må være bedre å avtjene verneplikten enn å «snike» seg unna.

Det må lønne seg økonomisk og utdanningsmessig. Og man må ikke minst prioritere boforhold og forpleining. Man skal ikke risikere å bo 12 mann på rommet eller ha mer en 10 mann per dusj! Soldatene må ikke bare få tilfredsstillende tilbud. De må være meget gode. Og de må sammenliknes med hvordan man har det i det sivile.

Ikke hvordan det var i Forsvaret i gode gamle dager.

GEORG LEXANDER,

TILLITSVALGT FOR DE VERNEPLIKTIGE I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE