Med «slum» viser hun til leiligheter som ikke har egne bad og toalett. Mennesker som bor i slike leiligheter gir uttrykk for at de er fornøyd, de betaler meget lav husleie og har ikke noe imot å gå ned et par trapper for å ta en dusj.

Solberg mener at leilighetene må få høyere standard, at prisene må øke, og at det offentlige så skal dekke husleien for dem som ikke kan bære den selv.

Ta deg en tur ut i verden, Solberg, og revurder dine begreper om slum. Og reflekter også over om ikke det kan ses som positivt og forbilledlig at enkelte mennesker av vår tid og kultur kan leve lykkelig, selv med en materiell standard som etter vårt samfunns mål er under middels..

ELSE EGELAND FANA