Jeg har aldri nevnt «De fem mosebøker», men har bl.a. i mine innlegg referert til dokumentasjoner som er fremsatt av bl.a. historikere, bl.a. en «palestinsk» professor i eksil ved et universitet i USA! Han vet formodentlig litt mer enn Astrid Øy om det aktuelle tema. Nevnte «palestinske» professor beskriver Palestina og det palestinske folk som en myte. Han skulle vite det!

Ole Johan Giertsens innlegg 14. november er langt på vei på linje med Astrid Øy. Jeg behøver ikke gå i detaljer.

Men det forbauser meg at verken politikere eller andre i dag søker fakta i den solide skrevne dokumentasjon som er tilgjengelig. Den historien er nemlig en helt annen enn det man får servert fra NRK og andre medier. Det er en historie som man skulle tro ikke kom fra samme planet. Det er bare et faktum — at når løgner blir terpet på lenge nok, blir de sannhet - for noen.

Et folk som verken har eksistert eller eksisterer, har heller ingen rett til en egen stat - og i særdeleshet ikke på en annen nasjons territorium! Det er som sagt deler av Israel som i dag er okkupert - ikke Israel som er okkupant! Men med tilstrekkelig lang hjernevask fra Arafat og hans terrorister, er det ufattelig hvor mange som går på limpinnen.

WILFRED HØSTELAND