Et blad med stort sett likegyldige artikler og illustrasjoner og reklame for spill (tipping), og de truer med å sende det fire ganger for året, nær åtte millioner eksemplarer på vår bekostning, og så sier de i lederen at det er for «å slåss om din gunst». Hva koster det, 20–30 millioner kroner pluss distribusjon? Ressurssløseri og mer boss og forsøpling.

Det er ikke få av oss som lengter tilbake til den tiden da Posten utførte sine oppgaver punktlig og bramfritt mot betaling i frimerker.

Jeg ønsker meg tilbake til den tiden da Posten vant vår respekt for ordentlig og punktlig arbeid, leverte på døren eller oppbevarte posten ved reisefravær, uten nye gebyrer og store fakter.

Herr konsernsjef, det finnes en alternativ vei for «å vinne vår gunst».

K. ANKJÆR-JENSEN