Veksten i antall anmeldte saker er på 7,2 prosent, viser 2001-statistikken for Bergen politidistrikt som ble lagt frem mandag. Det er første gang på fire år at politiet i Bergen registrerer en økning i tallet på forbrytelser.

Men ser vi på den langsiktige utviklingen, kan bergenserne glede seg over at de bor på et av de tryggeste og fredeligste stedene i Norge. For mens antallet anmeldte forbrytelser har økt med om lag 30 prosent i hele landet, fra 1989 til 2001, har det i samme periode vært noenlunde status quo i Bergen.

— Vi synes dette er oppsiktsvekkende, sier assisterende politimester Bernt Adler Solberg.

Store narkotikaproblemer

Mye av problemene i fjor er knyttet til narkotikautviklingen i Bergen, som politiet karakteriserer som svært bekymringsfull. Narkotikamisbruket blant ungdom øker. Stadig rekrutteres nye personer til heroinmiljøet i byen. Selv om politiet har intensivert jakten på omsetningsnettverk og profesjonelle bakmenn, klarte de ikke å avsløre flere tunge narkotikasaker enn året før.

Må løslate fanger

Samtidig registreres en kraftig økning i tallet på vinningsforbrytelser som bilinnbrudd, tyverier og liknende. De fleste sakene kan spores tilbake til relativt få, men veldig aktive gjengangerkriminelle. I fjor førte mangel på fengselsplasser til at mange av disse enten ikke kunne fremstilles for varetektfengsling, eller at de måtte løslates før tiden. Selv mener politiet at dette er den viktigste årsaken til at den typiske hverdagskriminaliteten nå øker.