— Dette er det all grunn til å juble over. Jeg er utrolig glad, lettet, dette er en enorm inspirasjon og gir økte muligheter for å styrke innsatsen, sier Therese Jebsen, daglig leder i Raftohuset, til BT.

I går avga Stortingets utenrikskomité en enstemmig uttalelse der de ber staten bidra til å løse Rafto-husets gjeldsproblemer.

Enstemmig komité

— En slik innstilling vil bli fulgt opp av regjeringen, garanterer Arbeiderpartiets Ranveig Frøiland.

Det siste året har hun jobbet for å hjelpe menneskerettighetshuset i Bergen med den store gjelden. Allerede onsdag kommer hun til å stille spørsmål til utenriksminister Jan Petersen om hvordan regjeringen har tenkt å følge opp uttalelsen fra utenrikskomiteen.

Gårsdagens uttalelse er svært viktig i det arbeidet som har pågått for å sikre økonomien til Raftohuset, og Frøiland roser særlig regjeringspartiene for deres velvilje.

— Huset var i en veldig alvorlig situasjon for et år siden. Gjelden tappet huset for all kraft. De var på leting etter gode løsninger. Jeg har alltid latt meg tiltrekke av det arbeidet som gjørs på Raftohuset. Raftoprisen er en ting, men hele tanken om å jobbe for menneskerettigheter og samle dette et sted, er veldig bra.

Flere gir penger

Frøiland har påvirket to av sine partifeller i komiteen, Håkon Blankenborg og leder Thorbjørn Jagland. Men i tillegg har det vært jobbet for å få næringslivet til å bidra.

— Vi foreslo at man lokalt skaffet halvparten, mens staten dekket resten. Det var en løsning Jagland og Blankenborg støttet.

Frøiland og tidligere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har vært i kontakt med flere lokale bedrifter, og disse har så langt bidratt med halvannen million. Én million kroner er gitt av Trond Mohn, Norsk Hydro har bidratt med 400.000 kroner, mens BKK har bidratt med 100.000 kroner.

Også Bergen kommune har bidratt med midler.

Ikke helt i mål

Ifølge Therese Jebsen mangler Raftohuset nå en halv million kroner før gjelden er slettet. Men allerede nå puster hun lettet ut.

— Vedtaket i utenrikskomiteen gir oss det avgjørende bidraget. Nå kan vi bruke mer av inntektene til faglig arbeid. Frem til nå har vi hatt for høy gjeld i forhold til inntektene etter å ha brukt mye på oppussing av huset, sier hun.

Hun håper næringslivet i Bergen bidrar med den siste halve millionen Raftohuset trenger for å få slettet hele gjelden.

— Raftohuset er en viktig ressurs for menneskerettighetsmiljøet i Bergen. Det arrangeres 300 møter av menneskerettighetsorganisasjonene på huset hvert år, sier Jebsen.