Saken skal føres for Sunnhordland herredsrett på Leirvik. Sorenskriveren har satt av et par «hull» i rettskjøreplanen, men saken er ennå ikke berammet.

— Det er en mulighet for at den først kommer opp etter ferien neste år, bekrefter statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

Nesten tre år

I så fall vil det ta nesten tre år fra forliset fant sted til retten settes i straffesaken.

— Det er helt klart uheldig, sier Per Magne Strandborg, kaptein Sverre J. Haglands advokat. For halvannen måned siden bestemte riksadvokaten seg for å ta ut tiltale mot «Sleipner»-kapteinen og rederiet HSD. Kaptein Sverre J. Hagland er tiltalt for «uaktsomt å ha forvoldt en sjøskade». Øvre strafferamme er fengsel i tre år. HSD blir tiltalt for brudd på flere forskrifter, og risikerer høye bøter.

Travelt hos Statsadvokaten

Kapasitetsproblemer hos Statsadvokatene i Hordaland har ført til at forberedelsene til straffesaken ennå ikke er ferdig.

— Jeg skal begynne på dette arbeidet nå, sier statsadvokat Stolt-Nielsen.

Statsadvokatenes dagbøker for våren er allerede begynt å fylles. Det skal derfor godt gjøres å finne ledig tid for aktoratet før etter sommeren. – Dette er dessuten en omfattende sak med usedvanlig mange dokumenter, som både aktorat og forsvarere skal gjennom på forhånd, sier statsadvokaten.

«Uforståelig»

— Det er likevel uforståelig at det tar så lang tid før saken kommer for retten, sier Per Magne Strandborg, kapteinens advokat.

Han presiserer at kritikken ikke er rettet mot enkeltpersoner.

— Det er måten prosessen er organisert på, som har tatt tid. Etterforskningen ble stilt i bero til undersøkelseskommisjonens rapport forelå. Det førte til det største tidstapet, sier Strandborg.

Hukommelsesproblemer

Han peker på flere uheldige sider ved at det tar så lang tid før saken blir prøvd for retten.

— Ventetiden for min klient er selvsagt ille. I tillegg øker faren for feilmarginer og ubevisste erindringsforskyvninger hos alle impliserte. Til syvende og sist må det tale til tiltaltes fordel, mener Strandborg.

Det er foreløpig for tidlig å si hvor lang tid straffesaken vil ta. Tre-fire uker er sannsynlig. Bred bevisførsel

— Jeg legger iallfall opp til en bred bevis- og vitneførsel, sier Per Magne Strandborg. Retten vil bli satt i bankettsalen ved Grand Hotel på Leirvik, der undersøkelseskommisjonen avviklet den første høringen etter forliset som krevde 16 menneskeliv 26. november 1999.