Det er hevet over tvil at det var dårlig eler nærmest slett navigasjon som ble utført. Som gammel navigatør, og etter å ha hørt utsagn fra kapteiner som har seilt i samme farvann også med hurtigbåter, er min faglige konklusjon bare styrket. Å være flink til å holde rutetidene er viktig, men ikke hvis dette går på sikkerheten løs.

Ledelsen i HSD har jo så absolutt ikke holdt mål. Den totale mangel på kvalitetssikring, både hva bygging og utrustning angår, er skremmende. Hvor var teknisk sjef, og hvilke prosedyrer skulle følges? Dette setter også søkelyset på Veritas og Sjøfartsdirektoratet. Redningsflåter som var helt ubrukelige og som ikke egnet seg i våre farvann, og som så vidt en forstår aldri hadde vært skikkelig prøvet og «drillet» i henhold til gjeldende regler. Å innstille på mulkter til daværende administrerende i HSD og sjøfartsinspektøren er jo bare svada. De skulle selvsagt i likhet med kapteinen og styrmannen vært personlig anklaget. Hvis den foreliggende innstilling blir fulgt, blir jo selskapet og direktoratet bare økonomisk ansvarlige. En kan nesten lure på om en skjermende hånd har vært delaktig, og da ikke fra vår Herre.

HERMAN JEBE TRESSELT