Som en konsekvens av at oljeverndepotet blir flyttet fra Fedje til Florø, flyttet også depotet i Bergen sentrum til Hjeltefjorden.

Anne-Grete Strøm-Erichsen har i dag sendt brev til fiskeriminister Svein Ludvigsen. Til helgen tar hun saken opp med statsminister Kjell Magne Bondevik.

— Det er fint at beredskapen i Florø-området styrkes, men dette må ikke gå på bekostning av oljevernberedskapen i et område som årlig trafikkeres av over 2000 tankskip. Bergen Havn er Europas 3. største, særlig på grunn av den store petroleumsaktiviteten på Sture og Mongstad, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun minner om alle de store miljøkatastrofene som har skjedd som følge av oljeutslipp de siste årene: Sist ved Bornholm, men ikke minst i fjor på den spanske nordvestkysten utenfor Galicia, da olje-tankeren Prestige gikk ned.

KJEMPER: Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen kjemper mot flytting av oljeverndepot.