— Vi tar selvfølgelig sterk avstand fra det disse elevene har gjort. Nå er de dypt fortvilte, og da vil det være feil reaksjonsmønster å foreta disiplinære forføyninger overfor dem, understreker rektor Reidun Grønstøl.

Hun er mer opptatt av å slå ring rundt de fem elevene som forårsaket at Braathens-flyet fra Aberdeen til Stavanger ble holdt tilbake i tre timer tirsdag kveld. Forsinkelsen førte til at følget fra Hop skole, pluss noen andre passasjerer, måtte overnatte i Stavanger.

For dette har flyselskapet sendt skolen en foreløpig regning på 40.406 kroner.

Fortvilte

I går hadde rektoren samtaler med de fem softgun-kjøperne, deres foreldre, og lærerne som var med på klasseturen.

— Både lærere og elever er dypt fortvilte over det som er skjedd. Vår viktigste oppgave nå er å få dem tilbake til en normal skolesituasjon, sier Reidun Grønstøl.

Rektoren understreker at det tidligere ikke har vært noe med de fem guttene som hadde pakket softgun-pistolene ned i bagasjen sin.

Hvem som helst

— Hvordan har foreldrene til elevene i den aktuelle klassen reagert?

— De har gitt uttrykk for at dette kunne ha skjedd hvem som helst. Det er jo ikke uvanlig at barn som er på Syden-ferie med sine foreldre, kjøper nettopp slike leketøysvåpen, sier rektor.

— Elevenes softgun-kjøp var et utslag av ungdommelig ubetenksomhet. Tidspunktet var lite velvalgt i forhold til den spente verdenssituasjonen akkurat nå, men man kan ikke alltid forvente at 14 år gamle gutter tenker på slikt, tilføyer Reidun Grønstøl.

Snirklete jus

Det er slett ikke sikkert at Hop-elevene kan gjøres økonomisk ansvarlig for merkostnadene noen av dem påførte flyselskapet Braathens. Jusen på området er snirklete, og full av forbehold.

Det er skadeserstatningsloven som eventuelt kan gjøres gjeldende mot «pistolelevene». I den heter det: «Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers».

Det er med andre ord i høy grad snakk om skjønn. Foreldre kan maksimalt gjøres økonomisk ansvarlig for beløp begrenset oppad til 5000 kroner for skader forvoldt av deres barn under 18 år.