— Vi føler oss tvunget til å søke strategisk og smart i stedet for å søke der vi helst vil ha plass, sier de to.

Ved samordnet opptak til over 200 barnehager kan søkerne sette opp fire barnehager i prioritert rekkefølge. I tillegg kan søkerne be om andre tilbud.

Før kunne småbarnsforeldre søke fire kommunale barnehager og i tillegg søke aktivt på så mange private barnehager de orket.

Iden og Jordal er begge bosatt på Skjold der presset på barnehagene er stort. Skjold ligger midt mellom sentrum og Sandsli/Kokstad og «lagelig» til for tusener av småbarnsforeldre.

— Resultatet er at vi som bor i dette nabolaget ikke våger å prioritere på førsteplass den nærmeste kommunale barnehagen. Der vet vi at mulighetene er små, sier Elin Merete Iden.

Barnehagene hun har vært i kontakt med, velger først å ta inn sine førsteprioritets søkere. Derfor er det viktig hvor man bruker «førsteloddet» sitt.

— Å søke barnehage på denne måten føles nesten som å spille kort, sier Iden.

De to advarer derfor kommunen mot å bruke søkertallene som grunnlag for å planlegge hvor det skal bygges nye barnehager. Mange søker heller der de tror de får plass, enn der de ønsker seg plass.

Barnehagebyråd Ruth Grung sier at intensjonen har vært at barnehagene skal behandle alle sine søkere - fra første til fjerde prioritet - som reelle søkere.

— Er det lurt å plassere nye barnehager etter hvor ventelistene er lengst, hvis søkerne opptrer taktisk?

— I utgangspunktet er det søkertallene vi vil legge til grunn. Men hvis søkerne har opptrådt taktisk må vi se på avvik mellom bostedsadresse og søknad, sier Grung, som ønsker tid til å høste erfaringer fra det samordnete opptak.

Grung vil likevel forsvare nyordningen:

— Det var jo ikke flere barnehageplasser tidligere enn det er nå. Å ringe rundt og knegå barnehagene har vært både ubehagelig og tidkrevende for begge parter, sier hun.