Bergen Bygg og Eiendom (BBE), som nå har skjøtt over tomten til selskapet Sandviksboder 1, har i flere brev stilt kritiske spørsmål om planene til utbyggingsselskapet.

Ankepunktene fra BBE er flere: Gjødselshuset skal rives. Slaktehusanlegget blir ikke synlig fra sjøen. Tomten blir mye tyngre utnyttet enn det som var forutsatt.

Vegrer seg mot å svare

I kontrakten med kommunen heter det at kjøperne skal reise et nybygg på 4.500 kvadratmeter og rehabilitere det verneverdige anlegget, som utgjør 4.800 kvadratmeter.

I sommer ble det muntlig opplyst at Slaktehustomten vil få et samlet areal på 15.000-20.000 kvadratmeter. Det er i så fall innpå en dobling av utnyttelsesgraden.

Konfrontert med dette, vegrer styreformann Jan S. Johannessen seg mot å tallfeste utnyttelsesgraden. Til det er det fortsatt for mange usikre faktorer, påpeker han.

Men utnyttelsesgraden blir lavere enn for Høyteknologisenteret, understreker Johannessen i et av svarbrevene til BBE.

Til kommuneadvokaten

Nå har BBE overlatt til kommuneadvokaten å vurdere om kjøperne har brutt kontrakten med kommunen.

— Vi vil konkludere om ikke altfor lang tid, sier advokat Karl Løseth. Bak Sandviksboder 1 står Westfal-Larsen Gruppen/Scandinavian Electric AS. Snart tre år er gått siden idéen om en maritim næringspark vant flertallet i bystyret. Valget var omstridt, blant annet fordi andre ville betale mer for Slaktehustomten.

Må konsekvensutrede

Men seilasen mot en maritim næringspark med 500 arbeidsplasser risikerer å gå på flere skjær. Etter å ha rådført seg med fylkeskonservator, har planavdelingen konkludert med at slaktehusutbyggingen skal konsekvensutredes.

Årsaken er hensynet til det verneverdige slaktehusanlegget. Det ble i sin tid tegnet av byarkitekt Kasper Hassel og regnes som så verdifullt at fylkeskonservatoren vil frede det.

I høst ble det satt i gang fredningssak.

Motstand i Sandviken

En konsekvensutredning er en langdryg affære som innebærer to høringsrunder og et offentlig møte om utbyggingsplanene. Dette kommer i tillegg til at den ordinære reguleringsplanen skal gjennom kvernen; det vil si offentlig høring og to omganger i bystyret.

En reguleringsplan tar vanligvis minst ett år å få godkjent. Konsekvensutredningen sjelden mindre enn åtte måneder.

Og i Sandviken reiser motstanderne seg. Bydelsstyreleder Tore Lervik (Ap) har overfor byråd Tom Knudsen (Ap) stilt krav om at konseptet fra Sandviksboder 1 blir omarbeidet. Eller at tomten utlyses til salg på nytt.

STORSLÅTT I SANDVIKEN: Arkitektkontoret Arkon har laget en sjøvendt liten bydel i stål og glass. Men kommunen har flere innvendinger mot planene.
TEGNING: ARKON A/S