I mars 1999 lykkes det Pensjonistpartiet å få et enstemmig vedtak i fylkestinget om at det skulle opprettes en egen slagenhet, men flertallspartiene fulgte heller ikke opp dette som de selv var med og vedtok.

Pensjonistpartiet har likedan foreslått og funnet inndekning for styrking av nevrokirurgien, men heller ikke de beskjedne 4 millioner kroner som Haukeland har bedt om til dette, har fått støtte fra flertallet i fylkestinget.

Ikke fortell at det finnes politikere i fylkestinget som ikke har kjent til situasjonen for eldre slagpasienter – for det har Pensjonistpartiet fortalt de to siste fylkestingene ved enhver anledning. Og det er dessverre heller ikke bare på disse to områdene at eldre pasienter prioriteres ut av helsevesenet!

Jørgen Øydvin,medlem av fylkestinget og nestleder i komitéen for kultur og helse.