Ca. 400 pasienter årlig har vært i denne situasjonen i de senere årene, og de fleste sitter nå tilbake med redusert helse og manglende vilkår for en verdig avslutning på livet.

Denne sensasjonelle opplysningen står å lese i Bergens Tidende sist mandag, og den er ennå ikke blitt dementert fra ansvarlig hold. Tvert imot. Økonomi og manglende prioritering fra Hordaland fylkeskommunes side er bakgrunn for denne nedgraderingen av de eldres verdighet og situasjon i dette helsedistriktet.

Som talsmenn for de eldre gjennom våre verv som ledere i Hordaland eldreråd, Bergen eldreråd og Norsk Pensjonistforbund Hordaland, beklager vi sterkt den tilsidesetting av personer over 60 år som her ser ut til å finne sted, og vi forventer at Hordaland fylkeskommune straks går inn i problemet og finner en løsning som kan endre situasjonen for denne store gruppen personer over 60 år som hvert år rammes av hjerneslag.

Det skulle være unødvendig å minne om at nettopp denne aldersgruppen fra 60 år og oppover i særlig grad har vært med på å legge grunnen for den velferd og den helsetjenesten som vi har i dag. Å nedprioritere pasienter over 60 år, slik oppslaget i Bergens Tidende dessverre bærer bud om, viser at det fortsatt er stort behov for å minne de ansvarlige innen helsesektoren om at velferd og helsetjeneste er lik for alle, og at personer i aldersgruppen over 60 år slett ikke kan behandles som annenrangs borgere når helsen svikter og de blir pasienter ved Haukeland sykehus.

TRYGVE URHAUG, LEDER HORDALAND ELDRERÅD,EINAR SKAAR, LEDER NORSK PENSJONISTFORBUND HORDALAND,MARTIN A.E. ANDERSEN, LEDER BERGEN ELDRERÅD