Bydelene Bergenhus, Arna, Fana og Åsane samt Bergen Røde Kors har ifølge byrådet ansvar for 185 av de 298 underskuddsmillionene til kommunen, men de ansvarlige bøyer ikke nakken i skam av den grunn.

Feil fra byrådet

— Disse påstandene om at vi ikke har styring er godt tilbakevist og umulig å forholde seg til. Opplysningene om underskuddet vårt er dessuten feilaktige, sier direktør Brit Hysing-Dahl ved Bergen Røde Kors Sykehjem.

I oversikten fra byrådet har sykehjemmet et underskudd på 35 millioner kroner. Det rette er 25,3 millioner.

— Sykehjemmet har i ti år drevet med rammer fra kommunen som ikke har vært justert. Det forklarer halvparten av underskuddet. Resten skyldes lønnsoppgjøret og økte pensjonsutgifter.

Bergenhus bydel er bydelen med det største underskuddet. Bydelsstyreleder Tore Lervik ser annerledes på det.

— Vi har ikke laget underskudd. Vi har gitt tjenester vi ikke har fått penger til.

Bydelen hadde svimlende 50,4 millioner kroner i underskudd i fjor, men lå an til mer behagelige 15 millioner i underskudd da bydelen la frem sine prognoser i september.

Kjennes sårt

— Vi burde visst om underskuddet tidligere. Rutinene våre er for dårlige. Det må vi ta til etterretning, sier Lervik.

— Kjenner du deg uthengt?

— Det kjennes først og fremst sårt. Vi produserer de samme tjenestene i dag som vi gjorde for tre år siden, men vi bruker 25 millioner kroner mindre. Det burde vi fått ros for.

Lervik skylder på ressurstildelingen. Bydelen får ikke betalt nok for sine mange eldre over 80 år. Dessuten bruker bydelen ti millioner på unge funksjonshemmede, men får under en million til dette av bystyret.

— Fordelingssystemet er ikke godt nok, sier Lervik.

I Arna bydel ble det spådd et stort underskudd, og slik ble det. Underskuddet utgjør nesten åtte prosent av driftsbudsjettet.

Tallmagi

— Jeg har merket meg at man sentralt går med overskudd på over 100 millioner kroner, og spør meg om ikke vi skulle hatt noen av disse pengene. Deler av underskuddet er tallmagi, sier bydelsstyreleder Erling Mjelde.

Han mener systemet for tildeling av penger til bydelene er urettferdig. Arna har fått redusert overføringene med en prosent hvert år fra 1999.

— Vi må ta med hele historien for å forklare underskuddet vårt. Og vi har prøvd å skjære ned, blant annet ved å legge ned skoler, men det ble stoppet av byrådet.

Bydelsstyreleder Hilde Onarheim i Fana avviser at bydelen er dårlig styrt, selv om underskuddet har mer enn doblet seg siden september.

— Underskuddet kom som et sjokk på oss, men vi forsøker nå å finne ut av årsaken i samarbeid med byrådet.

Skolene i Fana gikk med 16 millioner i underskudd.

— Vi har hatt stor klassevekst, men får ikke mer penger til drift, fordi elevtallene som brukes som utgangspunkt for tildeling er to år gamle. Elevene venter ikke med å begynne på skolen av den grunn, sier Onarheim.

Bare her mangler Fana åtte millioner kroner.

NYE KUTT: - Jeg vet ikke hvor mye vi må kutte. Det kan være i størrelsesorden 50 til 150 millioner kroner, sier finansbyråd Trond Tystad, som sammen med byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (til v.) må prøve å rydde opp etter fjorårets rekordunderskudd.<p/> ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG