Vi ønsker ikke å gi andre foreldre råd om hva de skal gjøre, men synes det er viktig at folk vet at det også finnes argumenter mot vaksiner. Så langt er det blitt lite debatt, men reaksjonene i BT, og fra andre, gjør at vi tror det er behov for noen nyanser.

For det er nettopp nyansene vi savner. Det finnes selvfølgelig en rekke argumenter for å vaksinere barna: fare for komplikasjoner er naturligvis et viktig argument, og det er ingen grunn til å benekte at meslinger har vært regnet for den alvorligste barnesykdommen i Norge, med ca. 10 prosent senkomplikasjoner — mens færre enn én promille fikk hjernehinnebetennelse. Hensynet til barn som ikke tåler verken vaksiner eller infeksjoner er også et argument for å utrydde enkelte barnesykdommer. Men det er også viktig å få frem at de fleste barn med hjertefeil og andre svakheter som regel tåler å bli vaksinert.

Av motargumenter mot vaksiner kan nevnes fare for allergiutvikling, manglende stimuli for immunforsvaret, fare for utvikling av multiresistente virus og bakterier, falsk trygghet fordi ikke alle vaksinerte blir immune, mulighet for atferdsendringer - med autisme som en i alle fall teoretisk mulighet. Ingenting av dette er så langt vi vet tilfredsstillende dokumentert, men den som skråsikkert tør å avvise muligheten tar på seg et svært stort ansvar. Det kan dessuten nevnes at en svensk studie blant antroposofer har konkludert med at en gjennomgått meslinginfeksjon muligens kan beskytte mot allergiutvikling.

Det finnes neppe noe fasitsvar på hvordan disse faktorene riktigst skal veies opp mot hverandre. Verden er dessverre ikke enkel. Og særlig ikke den medisinske verden. Det finnes få medisinske sannheter som er vedtatt en gang for alle. Kanskje er ikke alderen optimal for alle vaksiner? Kanskje er det sammenslåingen av ulike vaksiner som er problemet, det vet vi heller ikke mye om, men det må være en selvfølge at foreldre som ønsker dem hver for seg må få tilbud om det.

Vi har gjort vårt valg bl.a. ut fra at våre barn har ca. 50 prosent mulighet for å bli allergikere. Et valg vi gjorde lenge før Gunn-Vivian begynte å studere medisin. Og selv om hennes forelesere klart anbefaler det statlige vaksinasjonsprogrammet har altså ikke vår vektskål vippet andre veien foreløpig. Vi håper det fremdeles er plass til leger med skepsis til det som er opplest og vedtatt.

Vi har tillit til at Folkehelsa har gjort riktige valg ut fra tilgjengelig informasjon, men vi får problemer med tilliten når medisinsk personell uttaler seg med en skråsikkerhet som ikke gir rom for motargumenter. Dersom et TV2-program eller et avisoppslag forårsaker at vaksinedekningen synker under smertegrensen, da er det på tide å se på om den statlige informasjonen er god og nyansert nok.

Vi vil alle det beste for våre barn, men det er ikke lett å være sikker på om det man gjør er godt nok. Hvis vi forbyr biler, ville ingen barn bli drept i trafikken. Men verden er ikke så enkel. Sykdom kan vi ikke engang forby, men vi kan fortsette å tenke nye tanker som forhåpentlig gjør at færre og færre barn dør eller invalidiseres - både i trafikken og i sykesengen. Vi tror i hvert fall at ydmykhet og åpenhet er nødvendig hvis verden skal bli, om ikke enklere, kanskje et litt bedre sted å leve.

Av Gunn-Vivian Eide og Tormod Carlsen