• Saken skulle nok ikke ha vært henlagt, sa politiinspektør Stein Erik Ottesen i Hordaland politidistrikt da den tidligere spritsiktede 41-åringens erstatningssøksmål nylig ble behandlet i Bergen forhørsrett.

I kjennelsen refereres det også til at politiinspektør Ottesen skal ha sagt at saken ble henlagt ved en feil.

— Det stemmer ikke, men det er rett at jeg uttalte at saken nok ikke skulle ha vært henlagt, sier Stein Erik Ottesen.

Han har foretatt politiets påtalemessige vurderinger i saken.

— Fordi erstatningssøksmålet fremdeles verserer i rettsapparatet, ønsker jeg ikke å kommentere den nærmere, sier han.

Han vil heller ikke si noe om etterforskningen.

Saken ble henlagt etter bevisets stilling. Etter det Bergens Tidende kjenner til, skyldes henleggelsen i stor grad at politiet hadde problemer med å sortere ut hvilke roller hver enkelt av de syv siktede hadde i saken.