Koordinator for Hordalands bidrag til undersøkelsen, allmennlege Arne Gill Haanshuus, er nærmest skuffet over at røykere og ikke-røykere kommer like godt ut.

— Det er litt synd. Jeg vet ikke årsaken, sier den privatpraktiserende allmennlegen.

Funnet strider mot etablerte teorier.

— Hvis vi hadde funnet en sammenheng der, kunne det kanskje fått flere til å slutte. Mange av mine pasienter er ikke-røykere. Og det krever vel et visst antall røykere for å kunne si noe sikkert. Men, har man et problem, bør man jo redusere røyking og alkoholinntak, sier Haanshuus ved Minde legepraksis i Bergen.

Legesenteret var ett av 30-40 sentre i Hordaland som bidro med rundt 20 skjemaer.

— Jeg synes undersøkelsen er veldig god. Den får frem at ingen er alene om slike problemer. Tidligere har det vært mer tabubelagt. Menn «skulle helst ikke være impotente». En slik undersøkelse får frem at det gjelder flere, og det er hjelp å få, sier Haanshuus.

Han kjenner ikke til hvordan menn i Hordaland kommer ut i forhold til menn fra andre fylker.