GUNNAR WIEDERSTRØM

KEN ROSSLAND

HEGE PAULSEN

16 mennesker mistet livet i «Sleipner»-forliset for tre år siden. Påtalemyndigheten krevde seks måneders betinget fengsel for kapteinen Sverre J. Hagland, og en foretaksbot på 4 millioner kroner for ulykkesrederiet HSD.

Både Hagland og HSD ble imidlertid blankt frifunnet i Sunnhordland tingrett 11. november.

Nå anker påtalemyndigheten saken inn til Gulating lagmannsrett. Et silingsutvalg i lagmannsretten skal avgjøre om anken skal tillates fremmet eller ikke. Det er uklart hvor lang tid denne behandlingen vil ta.

— Vi mener dommen fra tingretten er uriktig, og vil at lagmannsretten skal ta stilling til dette, sier statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Han henviser til en pressemelding som gjør det klart at det dreier seg om en fullstendig anke, som både gjelder bevisbedømmelse og lovanvendelse under skyldspørsmålet.

Ikke uventet

Haglands advokat, Per Magne Strandborg, er skuffet over påtalemyndighetens beslutning om å anke. Men overrasket er han ikke.

— Saken er svært omfattende og uenigheten er stor. Derfor har vi vært forberedt på at det kunne komme en anke, sier Strandborg.

— Hvordan reagerte Hagland på ankebeslutningen?

— Han er selvfølgelig veldig skuffet over at tingrettens avgjørelse ikke blir akseptert. Dersom det blir en ny behandling av saken, vil dette bli en enorm ekstrabelastning på min klient. Han vil ikke klare å komme seg videre i livet før saken er endelig avgjort, sier Strandborg.

- En lettelse

For Støttegruppen for etterlatte og overlevende etter Sleipner-ulykken var dommen i Sunnhordland tingrett en stor skuffelse. Derfor er leder Roy Erling Furre glad for at Riksadvokaten anker:

— For oss er det en lettelse at dommen blir anket. Det ville vært helt uholdbart om den ble stående. Det ville jo betydd at det var mer eller mindre fritt frem på sjøen for det HSD og kapteinen faktisk har hatt ansvar for. Jeg håper utfallet av neste sak i lagmannsretten blir annerledes.

— Vil det ikke være en stor belastning for de etterlatte å få en ny full gjennomgang av saken?

— For mange vil det være en stor belastning. Med en ny runde får vi masse fokus på saken. De får rippet opp i gamle sår hele veien, og en får ikke lagt saken bak seg. Samtidig ønsker de etterlatte at samfunnet sier fra at vi ikke kan akseptere det som skjedde. Og det kan bare skje via rettssystemet og en dom. Derfor tror jeg de fleste vil forholde seg tålmodig til at saken kommer opp på nytt, sier Roy Erling Furre.

- HSD står sterkt

Informasjonssjef Arild Sondre Sekse i HSD mener selskapet står sterkt i en ankesak.

— Vi forholder oss til at Riksadvokaten vil anke dommen. Vi gjorde et grundig arbeid i forrige runde. Nå får vi sette oss ned og se om det er nødvendig med en ny omfattende gjennomgang, men vi mener vi har fått alt på bordet omkring hvordan vi håndterte sikkerheten. Dette ble også lagt til grunn i Sunnhordland tingrett, og spør du meg, holder det som der kom frem i massevis, sier han.

— Hva betyr det for HSD at denne saken får en ny runde i retten?

— Spør du omdømmeeksperter vil de sikkert si at det er uheldig for hvordan publikum oppfatter oss. Vi jobber ufortrødent videre med det som er positivt for HSD og tror det er viktigst for oss.- Hvordan vil en ny runde påvirke de ansatte?- Negative oppslag, eller oppslag som kan oppfattes som negative for selskapet, kan være en belastning. Men vi har så mye oppmerksomhet på alt det positive som skjer med selskapet at positiviteten sprer seg trass i en tragisk og tung ulykke. Vi skal bry oss om kunder og ansatte. Er det en ting denne ulykken har lært oss, så er det å bry seg om de menneskelige aspektene, sier Arild Sondre Sekse.