• Jeg er overrasket og skuffet over HSD. Det er direkte ødeleggende for tilliten når ledelsen setter på land en kaptein som forlanger at sikkerheten blir tatt på alvor.

Dette sier Roy Erling Furre, leder av støttegruppen for overlevende og etterlatte etter «Sleipner».

— Det er useriøst å behandle kapteinen på denne måten. Han har ikke gått ut offentlig og på den måten opptrådt illojalt, men tatt opp problemstillingene internt. For tilliten mellom de ansatte og ledelsen er en slik reaksjon fullstendig ødeleggende. Selskapet legger lokk på viktige innspill om sikkerhet fra dem som kjenner problemene på kroppen, sier Furre.

Lederen for Sleipner-støttegruppen understreker at personer som varsler om mangler ved sikkerheten må tas vare på, ikke støtes ut i kulden.

Han setter nå sin lit til Midhordland herredsrett etter at kapteinen har stevnet rederiet med krav om sjøforklaring.

HSDs informasjonssjef, Arild Sondre Sekse, sendte en e-post til de ansatte der de fikk streng beskjed om ikke å snakke med media.

— Noen selskaper ivaretar sikkerheten gjennom sikkerhetsavdelingen, andre velger å legge ressursene i informasjonsavdelingen. Det virker som om det siste er tilfelle for HSD sin del, sier Furre.