En viss regionsavis har 1. mars skrevet om Philipp Brothers Chemicals, Inc. at «bødlene i Amerika ville ikke lette en finger for å gi Odda Smelteverk en sjanse» og at Philipp Brothers Chemicals, Inc. har igangsatt en «industrimassakre». Omtalen kom på tross av at journalisten dagen før personlig hadde mottatt en e-post fra Philipp Brothers Chemicals, Inc. der Philipp Brothers Chemicals, Inc.s arbeid og tap i forbindelse med Odda Smelteverk er beskrevet i detalj.

Vi forventer ikke å vinne en popularitetskonkurranse. Det er forståelig at mennesker som mister arbeidet sitt, uttrykker raseri og sinne. Men det vi har sett her er giftige beskyldninger fra en journalist, mot dennes bedre vitende, og etter at han har mottatt korrekt informasjon. Vi har arbeidet hardt og lenge for å redde Odda Smelteverk. Vår opprinnelige investering var på 19 millioner USD. Siden har vi, ved flere anledninger, pøst inn ytterligere 29 millioner USD i flere forsøk på å modernisere og forbedre selskapet. Philipp Brothers Chemicals, Inc. har aldri tatt én krone ut av Odda Smelteverk. Vi kunne ha trukket oss ut for fem år siden uten å ha noe å skamme oss over. Nå, etter å ha holdt over 200 mennesker i jobb i fem år og tapt mer enn 330 millioner kroner, er vi svært skuffet over å måtte se denne type beskyldninger. Vi kan bare håpe at denne journalisten ikke representerer synspunktene til hele Odda-samfunnet.

Philipp Brothers Chemicals, Inc. gjentar også at beskyldningene om prissamarbeid/markedsdeling er fullstendig grunnløse. Vi avventer Konkurransetilsynets konklusjon, som vil renvaske Odda for disse beskyldningene.

Steven Cohen, konsernadvokat og direktør i Philipp Brothers Chemicals, Inc.