Sa stortingsrepresentant, tidlegare statsminister og leiar for Arbeidarpartiet, Jens Stoltenberg, i EØS-utvalet på Stortinget 21. mars i år. Men pytt, pytt, kva tel Bygde-Noreg mot EU-medlemskap for «Arbeidarpartiet»?

FRODE STRØNEN,

MILJØPARTIET DEI GRØNE I HORDALAND