Carl I. Hagen uttalte bl.a. at det skulle lønne seg å være frisk. Underforstått at de som var syke hadde seg selv å takke og dermed måtte tåle å få en kraftig reduksjon av kjøpekraften.

Med denne uttalelsen sårer Carl I. Hagen svært mange mennesker. Jeg har arbeidet i alle år, men har de siste månedene vært sykemeldt grunnet diagnosen lungekreft. Jeg vil si følgende til herr Hagen: Jeg skulle meget gjerne byttet kreftdiagnosen mot å få arbeide hver dag.

Han mener tydeligvis at undertegnede og andre i lignende situasjoner skal få inndradd betydelig kjøpekraft pga. at vi er blitt alvorlig syk.

De fleste med alvorlige sykdommer får økte utgifter til medisiner, transport og lignende. Jeg vil selvsagt ikke håpe at Carl I. Hagen blir alvorlig syk, men hadde han blitt det, tror jeg at han ville vært glad for den sykelønnsordningen Norge i dag har.

Rolf Torvund,Kjerrgarden