HSDs informasjonssjef Arild Sondre Sekse har i en intern e-post underrettet de ansatte om at de ikke skal uttale seg til media, men heller henvise alle henvendelser til ham.

— Vi frykter for jobbene våre hvis vi går ut med hva vi mener, innrømmer en offiser på en av HSDs ferger.

Til og med enkle, og egentlig helt «ufarlige» spørsmål har Bergens Tidende strevd med å få svar på fra enkelte fergeansatte.

Døve ører

Selv tillitsvalgte i rederiet er tilbakeholdne med å kommentere kravet om sjøforklaring som er fremsatt fra en tidligere kaptein på storfergen M/F «Ullensvang».

Vedkommende føler han er blitt møtt med døve ører når han har drøftet sikkerhetsspørsmål med administrasjonen. Han ble fjernet fra fergen og sambandet Halhjem-Sandvikvåg, satt på land, og deretter overført til en mindre ferge.

Faglig dyktig

Nå ser den erfarne sjøoffiseren kravet om sjøforklaring som eneste mulighet for å få frem det han oppfatter som manglende vilje til sikkerhetstenkning fra HSDs side. Eks-kapteinen på «Ullensvang» blir av flere kolleger beskrevet som en fremragende sjømann, og uhyre dyktig rent faglig.

Den omplasserte kapteinen har tidligere hatt full tillit i selskapet. Han skal også ha vært brukt til å utvikle driftssystemer, der sikkerhet har vært et vesentlig element.

ý Bør belyses offentlig

— Kravet om sjøforklaring er høyst berettiget. Det bør være i alles interesse at denne saken blir belyst offentlig, ikke minst for sjøfartsmyndighetene, sier Gunnar Haugland, som har seilt som styrmann på M/F «Ullensvang» i ti år. Han uttrykker støtte til den nå omplasserte kollegaen.

— Jeg er enig i kritikken han har fremsatt, og håper innholdet kommer offentligheten for øre, selv om det ikke blir sjøforklaring, sier Haugland. Han var den eneste HSD-offiseren BT var i kontakt med i går som ville si noe om saken.

HSD nekter

Midhordland herredsrett vil i løpet av uken ta stilling til hvorvidt det skal holdes sjøforklaring. Herredsretten er kommet til at pressen ikke skal gis innsyn i begjæringens dokumenter.

— Rettens standpunkt er likevel ikke til hinder for at partene selv offentliggjør dokumenter i saken, opplyser herredsrettsdommer Gunnar Rode Torvund. Men det ønsker ikke HSD.

— Hvis disse dokumentene er unntatt fra offentlighetsloven, vil ikke vi bidra til å gjøre dem offentlig, sier Arild Sondre Sekse, selskapets informasjonssjef.