Hva er det han innbiller seg? Skal han som nå sitter som en tafatt minister uten noe som helst gangsyn for hvordan folk har det, komme med slike uttalelser ustraffet? Faktum er at flertallet på Stortinget og landets regjeringer har i alle år som jeg husker det oppfordret folket til å bruke elektrisk kraft produsert av vann, fordi vi har så mye av det. Det har vært oppfordret til ikke å bruke ved, koks, olje, gass osv. p.g.a. av forurensning.

Det er ikke morsomt å høre så uvettig tale som Steensnæs kommer med i dette programmet og ellers. Poenget er at det er staten som styrer kraftmarkedet og ministeren har alle fullmakter til å gjøre noe med prisene dersom han har evner og vilje.

I Canada er det innført maksimalpriser på strøm fra 1. mai 2001 med tilbakebetaling av penger til kundene. Å hevde at folk skal gå på sosialkontoret, betyr at de må selge bilen sin, si opp spareforsikringer, selge pelsen osv. Det er ingen løsning. Siv Jensen foreslo å ta bort mva. og elavgift også i Sør-Norge, dette er eneste veien å gå for å hjelpe folk.

HALLSTEIN AADLAND, BERGEN FRP