I Senterpartiet lurte vi den gang på hvordan det ville være mulig å gi skattelette, samtidig som man skulle satse mye på skolene. Det var dette med mindre inntekter og økte utgifter. Nå lurer vi ikke lenger. Nå ser vi at det fungerer ikke.

Skatteletten har vi ikke merket mye til. Kanskje har noen fått mindre skatt? Men det høres ikke slik ut. Ingen jubler. Hvem skulle det forresten være?

Skolesatsingen ser det også smått ut med. Dagens lesning i mediene forteller at Høyre har et stort problem med å forklare hvorfor det mangler penger i nesten enhver skolekasse. Kommune etter kommune klager over at de mangler midler til å drive skolene etter de pedagogiske og andre mål som er satt opp. De bruker nå høsten til å stramme inn. Mange steder går innsparingene langt over smertegrensen. Samtidig hører vi at Per-Kristian Foss varsler et meget stramt statsbudsjett også for neste år. Noe som er ensbetydende med mindre penger i kommunekassene — og enda flere innstramminger og innsparinger i skolene.

I Senterpartiet forventer vi at kommunene må tilføres mer midler for å drive det tjenestetilbudet de er pålagt å drive. Slik politikk som føres nå, vil vi ikke akseptere!

EDVIN BRATLI, HORDALAND SENTERPARTI