Sist dette var et tema i bydelen gikk «mann av huse» for å protestere, og vi vant frem. Det er overordentlig viktig at dere kommer i gang med en organisert protestkampanje. Inviter til en rundebordskonferanse, ta med alle velforeningen og borettslagene som blir berørt, legg en skikkelig slagplan. Ta gjerne med de politikere som er mot nedleggelsen og inkluder gjerne, som vi gjorde den gang, også de stortingspolitikere som kan være imot nedleggelsen.

Hovedårsaken synes nå å være et sviktende vedlikehold gjennom snart 30 år, og det er en alvorlig sak å la dette gå ut over barn og foreldre i vår skolekrets. Det vil være en stor pott å vinne i et tandert budsjett, men det er en helt annen sak enn sist — da var det for få elever som var grunnlaget for nedleggingsspøkelset. Vi har nesten det beste boområde i Norge, alle viktige elementer i oppveksten er på plass, nær sagt fra fødsel til grav. Dersom Fridalen skole legges ned er det et «kriminelt» innhugg i dette miljøet.

Oppvekstsjefen og Venstre ga et løfte før valget, som de nå elegant og brutalt bryter, de skylder på at de mente bare de små grendeskolene. At et så lite parti som Venstre tør å bryte et så «hellig» løfte er for meg helt uforståelig, ja, faktisk på grensen til det kriminelle og helt ødeleggende for partiet. Vi kan for ettertiden ikke stole på partiet. Etter min mening har ikke Tveit lov til å ødelegge for et parti som hevder å være et «familieparti» som verner om familiens oppvekstvilkår. Han er en skam for partiet, og burde sagt seg inhabil i skolenedleggingssaken, det hadde vært voksent og edruelig, noe det ville stått respekt av. Fylkesmannen Svein Alsaker bør gripe inn og verne om dette monumentale skolebygget, istedenfor å «tute med ulvene» som lar den elendige økonomien gå ut over de verdier som faktisk politikerne i de harde 30-åra hadde råd til. Skolen er ikke bare en god pedagogisk institusjon, men i tillegg et elegant byggverk som burde bli fredet. Alle i bydelen vil slutte opp om protestene - så stå på - vi er med dere!

WILLY MONSEN