KARI PEDERSEN

— Her har bystyret gitt med en hånd og tatt med en annen, sier bydelsdirektør Ågot Himle.

Budsjettavtalen mellom byrådspartiene, SV og Venstre ble regnet som en seier for skoleaksjonistene. I stedet for kutt i rammetimetallet, skulle timetallet skjermes i vår. Til høsten økes rammen med en time ukentlig pr. klasse. Avtalen ga bergensskolen 48 millioner ekstra.

Men bydelene har ikke råd til å gjennomføre det bystyret har vedtatt. Ifølge Himle vil heller ikke skolene i Bergenhus og Fana få den vedtatte økningen.

I Årstad foreslår bydelsdirektøren at innsparingen som skolene ble pålagt i fjor, skal gjelde også neste år. Til tross for at bydelen har fått penger til å øke rammetimetallet.

— Vi må redusere vårt budsjett med 40 millioner neste år for å drive i balanse, lyder forklaringen til Ågot Himle.

Ifølge bydelsdirektøren er det eldreomsorgen som har de største utfordringene i Årstad. Bydelen må i løpet av 2003 overlate minst 33 sykehjemsplasser til andre bydeler. Det betyr økt press på en allerede presset hjemmetjeneste.

Fjorårets underskudd i bydelene tegner til å bli verre enn varslet tidligere i vinter. En rundspørring BT har foretatt tilsier at det samlede underskuddet blir 200 millioner, ikke 150 millioner som prognosene sa.

Arna ser ut til å ende på minus 21 millioner i minus, noe som utgjør 7,5 prosent av driftsbudsjettet. Selv om andre bydeler har større kronemessig underskudd, er problemet størst i byens minste bydel.