— Vi har hatt problemer med inneklimaet i den ene fløyen i fem-seks år. Både lærere og elever har blitt dårlige. I det siste har det vært så fælt at vi har måttet stenge det ene klasserommet, forteller rektor Aase Reed Irgens.

Skolen tok kontakt med amanuensis Finn Langvad ved institutt for mikrobiologi, som tok luftprøver for fjorten dager siden. Han kunne raskt påvise muggsopp i den over 40 år gamle skolefløyen. Det kommunale eiendomsselskapet, Bergen Bygg og Eiendom reagerte sporenstreks, og bestilte full gassing av de infiserte områdene.

Biologisk krigføring

I går var Langvad tilbake på Alvøen skole, ikledd hansker, hvit kjeledress, gassmaske og hydrogenperoksid på tanken. Klar til biologisk krigføring mot muggsoppen. Eller «fogging», som det kalles på fagspråket.

— Dette er faktisk så miljøvennlig som det kan bli. I løpet brytes den ned til hydrogen og vann. Virkelig «state of the art», skryter amanuensis Langvad, og fyrer opp noe som likner på en motorsag og lyder som en gressklipper.

Maskinen spyr ut gassen og tåkelegger klasserommet fullstendig. Han bruker rundt halvannen time på å sanere hele den lange korridoren.

— Når jeg er ferdig, pleier tåken å være så tett at jeg ikke klarer se noe som helst. Jeg hadde trengt et tau for å finne utgangen, ler Langvad før han kaster BTs to utsendte på dør.

— Gassen er irriterende, så det er best at dere ikke får for mye på dere, lyder forklaringen.

- Må tas på alvor

En rekke skoler og arbeidsplasser er plaget med muggsopp og dårlig inneklima. Langvad mener at en bør lytte nøye når elever og ansatte klager over plager.

— Rennende nese og luftveisinfeksjoner er typiske symptomer på at noe er galt. Hvis flere begynner å få lungebetennelse, må folk til å undersøke luften umiddelbart, sier Langvad.

— Hvor vanlig er det at en akademiker kler på seg kjeledressen og gjør jobben selv?

— Det er kanskje litt uvanlig, men jeg gjør det fordi jeg vil følge hele prosessen og se at det hele blir gjort på en trygg måte. Med tiden er det vel andre som kommer til å gjøre denne jobben, sier muggsoppbekjemperen.

<b>GASS! GASS! GASS:</b> Muggsoppen er sjanseløs mot amanuensis Finn Langvad og redskapen hans. Innen 24 timer har gassen (hydrogenperoksid) både tilintetgjort muggsoppen og seg selv. Alt som blir igjen er hydrogen og vann. Dermed kan elevene trygt bruke klasserommene på mandag. (Foto: Tor Høvik)