Er hjemmelesker så tvingende nødvendige for å forhindre det kunnskapsforfallet i skolen som både Sortevik og Høyre er bekymret for?

Høyre har som mål at elevene skal lære mest mulig på skolen.

Dette skal vi gjennomføre uansett om Frp mener at det er mistillit til foreldrene, noe jeg for øvrig ikke er enig i. At elevene gjør lekser på skolen i vanlig ýarbeidstidý er kun til det positive for familiene som da får mer tid sammen på ettermiddagene, når barna er ferdige med skoledagen, samtidig som foreldrene er ferdig på jobb. De faktorer som er bevist å påvirke elevenes læring er elevenes kulturelle hjemmebakgrunn, elevenes evner og motivasjon og skolen/undervisningen. Vi har i dag svært store forskjeller mellom sterke og svake elever. Mange elever kommer tidlig hjem fra skolen og er alene hjemme til foreldrene kommer fra arbeid, eventuelt er de i SFO og leker. Da gjør de enten lekser alene, eller så utsetter de leksene til foreldrene kommer hjem på ettermiddagen, og de selv kanskje kommer fra SFO. Når det er så sent på dagen, og man igjen skal sette seg med lekser, er man sliten og demotivert. De elevene som sitter alene etter skoletid og skal gjøre lekser mens foreldrene er på jobb og lærerne har sluttet på jobb, har ingen å spørre om hjelp. Utdanningsministerens forslag om å utvide skoledagen, starte leseopplæring fra første klasse og avskaffe lekser til fordel for mer leksetid på skolen er et meget godt forslag. Dette vil gi elever fra forskjellige sosial bakgrunn like muligheter til læring. Det hindrer kunnskapsforfall, fordi hvis man har leksetid på skolen kan man i større grad følge opp elevene, både med hjelp og det å vite at de faktisk får gjort skolearbeidet.

Typisk nok er Frp mot Høyres forslag om å avskaffe lekser, mens de er for forslaget om forlenget skoledag. Politikk handler om sammenhenger. Sammenhengen i forslaget, Sortevik, er at ved å innføre lengre skoledag vil elevene være lengre på skolen og få hjelp til leksene, noe som vil hindre kunnskapsforfallet du frykter i tillegg til å gi foreldre og barn mer tid sammen etter skoletid, noe som jeg slett ikke oppfatter som et angrep på foreldrene.

Harald Victor Hove, Formann Bergens Unge Høyre