— Med eget kultursenter venter vi et kulturelt løft for Ytrebygda bydel, sier kulturkonsulent Ketil Mjeldstad til Bergens Tidende. Han er svært fornøyd med det nye senteret ved byens nyeste skole, Skranevatnet, på Sandsli og tror det vil bidra til at ungdomsproblemene i bydelen avtar.

Tar innersvingen

Ved å satse på sambruk har bydelen tatt innersvingen på Fyllingsdalen og Fana når det gjelder å få eget kultursenter. Fyllingsdalen har ventet i mer enn 30 år og lå foran i løypen. Plutselig hadde Ytrebygda en mulighet på Sandsli som politikerne begjærlig grep. Bydelen kunne få et senter for 13 millioner kroner hvis det ble bygd i tilknytning til skolen. Frittstående reist ville det kostet tre ganger så mye.

Skranevatnet skole ble åpnet med småskoletrinn i 1997. Videre bygging har pågått kontinuerlig siden. I 1999 kom mellomtrinnet og SFO-base. Nå står ungdomstrinnets bygg og kultursenter ferdig. 6000 kvadratmeter i alt. 110 millioner kroner er samlet byggesum. Kulturhuset er alene på 600 kvadratmeter.

— For oss er det vidunderlig å få skolen ferdig og få noe mer i tillegg, sier rektor Omar Mekki stolt og viser rundt.

Siste finpuss

Da BT var på besøk, jobbet håndverkere aktivt med siste finpuss. Her males og ryddes. Kultursalen er et eneste stort mørkt rom. Stolrekkene er skjøvet bakerst. Når de trekkes frem, formes et amfi der det sammen med den lille salen blir sitteplasser til 350 mennesker og ståplasser til 100.

Her blir elevkantine på dagtid og kulturrom på kveldstid. Det er plass og rom like ved til dans, spilleaktiviteter, musikk og maling på samme tid. Bydelens kulturleder vil ha kontor her. Fortsatt skal kulturlivet blomstre også ved de øvrige skoler i bydelen, men kulturskolen får et senter ved Skranevatnet skole.

Lørdagsseminar

Kultursenterets sal ble brukt i alt i går til seminar for foreldre og andre interesserte. Da var Magne Raundalen på skolen for å snakke om «Det viktigste i barneoppdragelsen». En gang i måneden inviterer skolen til lørdagsseminar. Lørdag 6. april kommer Inge Eidsvåg for å snakke om barnet, læreren og skolen i det 21. århundre. 4. mai skal Terje Ogden ta for seg emnet «Sosial kompetent og rustet for livet».