Bare å åpne posten tar over en halv time hver dag ved hver skole. Så skal det journalføres. Deretter skal søknadene samles og kopieres til de tillitsvalgte. Så skal søknadene gjennomgås for å velge ut noen til intervju. Intervjuer skal gjennomføres. Alle søkerne skal ha skriftlig svar, dvs 200-300 brev skal skrives, puttes i konvolutter, settes på frimerker. De tillitsvalgte må frikjøpes fra undervisning for å kunne lese alle søknadene og være aktivt med i tilsettingsprosessen. Til sammen er det kanskje sendt inn rundt 20.000 søknader til skolene i hele Bergen.

En uhorvelig mengde ekstraarbeid og ganske store ressurser går med til denne prosedyren som er resultat av desentralisering. En desentralisering som etter sigende skal spare penger og effektivisere offentlig sektor. Det som skjer er at det blir skapt en stor mengde ekstraarbeid og brukt mye unødige ressurser. Men når det utføres av folk lenger nede i systemet og ikke av sentrale byråkrater — så tror disse at det er blitt mindre å gjøre og at det spares penger. Dette blir da det offisielle bildet av hva som skjer.

Det minste som bør gjøres er å ta denne prosedyren på bydelsnivå.

Eller er det sånn at dette må gjennomføres for å forberede oss alle på full fristilling av den enkelte skole og privatisering i fremtiden.

TERJE VALEN,TILLITSVALGT VED EIDSVÅG SKOLE.