PETTER NATVIG og KARI PEDERSEN

Erdal, Askøy

106 elever ble samlet i skolegården i går i protest mot de dårlige forholdene.

— Jeg har en sønn som går i første klasse. Han har hatt gym bare én gang siden skoleåret begynte i fjor høst, sier Vibeke Thorstensen, som har engasjert seg i foreldrenes aksjonsgruppe.

Gymsalen må nemlig brukes til ordinær undervisning. Grendehuset brukes som alternativ, men ligger 20 minutters gange fra skolen.

Undervisning flyttes

Neste skoleår kan det være aktuelt å flytte de to eldste klassetrinnene opp til ungdomsskolen. For mens barneskoleelevene føler seg tvunget til å drive undervisning utendørs, står splitter nye Erdal ungdomsskole klar i høst. Med flere ledige klasserom.

I Askøy har mye av politikken dreiet seg om argumenter for eller imot ny ungdomsskole. Men ordfører Kari Manger (Ap) avviser blankt at det var feil å satse på ungdomsskolen:

— Florvåg ungdomsskole har vært midlertidig helt siden 70-tallet. De som har vært eller er elever på Florvåg vil helt sikkert si seg veldig uenig i at det var feil å bygge ny ungdomsskole. Det var behov for et mer tjenlig ungdomsskolebygg på Erdal, og det var riktig å bygge det nå, sier Kari Manger.

— Aksjonsgruppen ber om å få et råbygg på Erdal i stedet for å vente til hele investeringsbeløpet er på plass. Hva synes du om det?

— Et greit innspill å ta med seg når vi skal se på behovet for utbedringer og utbygginger på skolene, sier ordfører Kari Manger.

Lærerne gitt munnkurv

Ifølge foreldrene kan de risikere å vente helt til 2009 på et permanent skolebygg.

— Flytting av undervisningen er ment å være midlertidig. Men midlertidige løsninger har en tendens til å bli varige, sier Bjørg Anne Eliassen, en av foreldrene i aksjonsgruppen.

— Ved å flytte undervisningen blir ungene tatt ut av sitt naturlige miljø, og de er ikke modne for å gå på ungdomsskolen. De yngste blant dem er bare ti år, sier Eliassen.

Harry Bekkevold er lærer og tillitsvalgt ved skolen. Han forteller at lærerne har fått streng beskjed om ikke å uttale seg om saken.

— Det er hårreisende at de begrenser ytringsfriheten vår på denne måten. Men la det være klart at lærerne støtter aksjonen fullt ut, sier han.

ELEVER I PROTESTMARSJ: - Vi vil ha ny skole nå, ropte elevene ved Erdal barneskole taktfast.

FOTO: PETTER NATVIG