En strykprosent i matte som går fra 3 prosent til 26,7 prosent på 3 år gir nok et skremmende eksempel på en norsk skole i faglig forfall.

Aps og Sosialistisk Venstrepartis «Enhetsskole» med vekt på valgfrihet og sosial trivsel hindrer elevene fra å få et godt læringsresultat. Det bør bekymre oss som nasjon at vi har en skole i faglig forfall, fordi det jo er flinke hoder som skal skape vekst og velstand i fremtiden.

Disse elendige resultatene viser direkte tilbake til læreplanen i Reform 97. Elever som avla eksamen i 2001 var første kull som helt fulgte Reform 97. Da var strykprosenten i matte 13 prosent. Ved eksamen i 2002 var det andre kullet med elever som avlegger eksamen med basis i «reformene» innenfor R97. Da er altså strykeprosenten gått fra 13 til nesten 27 prosent! Denne elendigheten må stoppes.

Her er det ikke nok med «programmer» og «bekymringsprat», her kreves snarlig handling for å lære norske elever mer matte.

Fra Frp anbefales bl.a. følgende tiltak;

Snarlig og kraftig omlegging av fagplaner; flere timer til grunnleggende forståelse av matte i grunnskole og videregående skole.

Fjerne adgangen til å velge lette mattekurs i videregående skoler. Skoledagen i grunnskolen utvides; både undervisningstid og «til stede-tid» økes. Læringsresultat må måles fra dag en i skolen; karakterer innføres fra og med 5. klassetrinn. Prøver og tester brukes på alle klassetrinn. Avvik må gi handling!

Lærerne må ha fast arbeidstid og bruke langt mer av sin tid på skolen slik at faglig oppfølging av alle elever økes.

Bruke læremateriell med mer regneoppgaver og mindre leseoppgaver.

Dersom utdanningsministeren ikke griper tungt inn står også regjeringens skolepolitikk til stryk. Statsråden kan bruke anbefalinger, forskrifter, forsøksadgang og tilsyn for å få slike tiltak på plass hurtig dersom hun vil. Elever og foreldre bør forlange at regjeringen faktisk gjør noe — også på kort sikt.

ARNE SORTEVIK, STORTINGSREPRESENTANT FRP