Nå nedbemannes skolen ytterligere, og det er vi som er i skolen som vet at dette faktisk er ødeleggende. Samtidig er det vår stilltiende aksept som gjør denne ødeleggende nedbemanningen mulig.

Det som faktisk gjør det mulig å si opp flere lærere, er at så mange av dem som er igjen arbeider gratis. At erfarne, velutdannede og dyktige lærere bruker ferier og avspaseringstid til planlegging, og arbeider ekstra i helger og på kveldstid utover det arbeidstidsavtalen forutsetter gjør at andre lærere kan sies opp.

Uten dette gratisarbeidet ville kaoset vært synlig for alle. De direkte konsekvenser nå, er: Trette og mindre motiverte lærere, derav dårligere undervisning. Travelhet, derav dårligere planlegging. Stress, mer sykdom (men ikke sykefravær ...) og et miljø hvor mange gode medarbeidere ikke kan holde følge. For få lærere i skolen, med store konsekvenser for elevene. Stor ledighet blant lærere. Det er en skam, og det er vi som gjør det mulig.

PAUL MERKESDAL,

LÆRER