debattAv justisminister Hanne Harlem (Ap)

Våpenloven har hatt noen svakheter som nå blir rettet opp. Blant annet har vi presisert at ingen uten god grunn skal ha med våpen på offentlig sted.

Tidligere het det at ingen uten grunn må bære våpen på offentlig sted. Denne formuleringen gjorde det vanskelig for politiet å gripe inn i forhold til dem som hadde våpen, for eksempel i bil.

Et annet problem for politiet har vært muligheten til å gripe inn overfor dem som har luftvåpen og våpenkopier. Derfor foreslo vi at også luft— og fjærvåpen, våpenetterligninger og skytevåpen som er gjort ubrukbare, skulle omfattes av forbudet mot å ha med våpen på offentlig sted. Våpenkopier skaper like stor frykt som virkelige skytevåpen, og er flere ganger brukt til ran. Jeg er fornøyd med at politiet nå får mulighet til å gripe inn før slike gjenstander er brukt, til for eksempel trusler.

Etter de vellykkede prøveprosjektene med lokale våpenamnesti er jeg glad for at komiteen også støttet forslaget om et nasjonalt våpenamnesti. Dersom det nasjonale amnestiet blir like vellykket som prøveamnestiene, vil politiet få kontroll med en rekke våpen som i dag ikke er registrert. For at amnestiet skal bli mest mulig effektivt, foreslo vi å opprette et sentralt våpenregister.

Et sentralt våpenregister vil dessuten effektivisere etterforskningen i saker hvor våpen er involvert. For politiet blir det mye enklere å holde oversikt over registrerte våpen når alle samles i ett register. I dag har mange politidistrikt egne våpenregister.

Regjeringen foreslo også endring i straffebestemmelsen, slik at det å ha ulovlige våpen kan straffes like strengt som våpenhandel og innførsel av våpen. Disse presiseringene er en del av regjeringens satsing mot voldskriminalitet, og vil forebygge at skytevåpen for lett havner i uønskede kriminelle miljøer.