Når politikere står frem offentlig og påstår at de ser på de eldre som en ressurs i samfunnet og at de vil ta vare på dem, vil jeg stille dem følgende spørsmål: Synes dere det er å ta vare på et eldre menneske ved bl.a. å servere dem gammel mat? Jeg har selv gamle foreldre og vet hvor lite innbydende denne maten har vært – og verre skal det bli!

Det er en skam at dette landet ikke kan klare å ta vare på folk som har bygget det opp!

Skjerp dere! Snakk ikke i store bokstaver når dere egentlig mener noe helt annet!

Kan aldri tenke meg at noen av dere politikere ville spist den maten dere mener er god nok for de gamle!

MARIANNE BANKS