Union MC, ved et av klubbens medlemmer, søkte 28. januar om å få skjenkebevilling i klubbens lokaler førstkommende søndag. Da skal metal-bandet Cumshots fra Oslo spille i klubblokalene, og Union vil ha anledning til å skjenke alkohol i forbindelse med konserten.

Fana bydelsstyre gikk mot å gi klubben skjenkebevilling, og Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune har nå kommet til samme resultat. Kommunen henviser til at Union MC er involvert i «en verserende narkotika-sak».

Syv personer er varetektsfengslet, siktet for befatning med 30 kilo hasj som ble beslaglagt i nærheten av klubblokalene fredag 7. februar.