Skjærgårdssommer uten småbåtregister Leder av Østfold Tollferforening, Kristen Høiberget, er i et innlegg i flere aviser kritisk til å legge ned småbåtregisteret, og advarer mot konsekvensene.

Det er riktig at regjeringen vil avvikle den omstridte registreringsplikten i småbåtregisteret fra og med 1. januar 2003. Vi mener at behovet for en obligatorisk registrering på dette området ikke er stort nok til å rettferdiggjøre en offentlig meldeplikt. Båteierne risikerer straff hvis han eller hun ikke følger opp, og må attpåtil betale gebyr for registreringen. Men enda flere statlige registre og gebyrer er ikke denne regjeringens politikk.

Småbåtregisteret ble satt i regulær drift 1. januar 1998. Dette var et uheldig vedtak. Skjærgården er et sted man drar til for å koble av ý ikke for å fylle ut enda flere skjemaer. Vi har også sett at mange er redde for at registreringen i en situasjon med trange budsjettrammer kan bli brukt som en ny inntektspost på statsbudsjettet. Ved å fjerne registreringsplikten, fjerner vi også denne usikkerheten. Forsikringsselskapet, politi og Redningsselskapet vil likevel fortsatt få kunne innhente den informasjonen som finnes i småbåtregisteret for de båteiere som finner den hensiktsmessig å registrere seg.

Forskjellen er at registeret vil være under privat, mer kosteffektiv forvaltning. Derfor er et godt prinsipp at staten konsentrerer seg om våre felles kjerneoppgaver. Å telle fritidsbåter bør ikke være blant disse. Statssekretær Øystein Børmer, Finansdepartementet

Leder av Østfold Tollferforening, Kristen Høiberget, er i et innlegg i flere aviser kritisk til å legge ned småbåtregisteret, og advarer mot konsekvensene.

Det er riktig at regjeringen vil avvikle den omstridte registreringsplikten i småbåtregisteret fra og med 1. januar 2003. Vi mener at behovet for en obligatorisk registrering på dette området ikke er stort nok til å rettferdiggjøre en offentlig meldeplikt. Båteierne risikerer straff hvis han eller hun ikke følger opp, og må attpåtil betale gebyr for registreringen. Men enda flere statlige registre og gebyrer er ikke denne regjeringens politikk.

Småbåtregisteret ble satt i regulær drift 1. januar 1998. Dette var et uheldig vedtak. Skjærgården er et sted man drar til for å koble av ý ikke for å fylle ut enda flere skjemaer. Vi har også sett at mange er redde for at registreringen i en situasjon med trange budsjettrammer kan bli brukt som en ny inntektspost på statsbudsjettet. Ved å fjerne registreringsplikten, fjerner vi også denne usikkerheten.

I Sverige, der båtregisteret er drevet som et frivillig register, klarer man seg med 1/6 av de norske kostnadene ved småbåtregisteret.

Forsikringsselskapet, politi og Redningsselskapet vil likevel fortsatt få kunne innhente den informasjonen som finnes i småbåtregisteret for de båteiere som finner den hensiktsmessig å registrere seg. Forskjellen er at registeret vil være under privat, mer kosteffektiv forvaltning. Derfor er et godt prinsipp at staten konsentrerer seg om våre felles kjerneoppgaver. Å telle fritidsbåter bør ikke være blant disse.

Statssekretær Øystein Børmer, Finansdepartementet