MAGNUS VOLLSET magnus vollseth@bt.noNorheimsundSkytebanen i Norheimsund ligger i utkanten av et boligfelt. Nærmeste hus er 150 meter fra standplassen. Femti meter lenger unna ligger en kommunal barnehage. — Dette går på sikkerheten løs. Banen må stenges, krever leder i Tolomarka Grendelag, Knut Njaa.- Vi vil gjerne vekk fra folk, istemmer formann i Norheimsund og Øystese skytterlag, Asbjørn Hestad. Også politikerne i kommunen er enige. - Politikerne har skylden Problemet er at ingen i bygden vil ha en skytebane som nabo.Siden 1974 har kommunestyret fire ganger gjort endelige vedtak om ny plassering. Like mange ganger har de ombestemt seg.- Politikerne tør ikke ta noen avgjørelse. Det er de som er ansvarlige for at det har tatt så lang tid, mener skytterlagsformann Asbjørn Hestad.Grendelaget er enige. - Nå skal vi avgjøre Protester fra naboer og grunneiere er årsaken til at politikerne ikke er blitt enige om noen ny plassering, medgir ordfører Martin Vik.- Vi politikere har ikke villet ta konflikten. Banen på Tolomarka blir først flyttet når vi finner et alternativ som er bedre, sier ordføreren. Imens har rådmannen og kommuneadministrasjonen erklært seg inhabile. - Vi har sett på alle alternativer i flere runder. Jeg regner med at vi nå vil gjøre et vedtak om ny lokalisering og starte reguleringsarbeidet så snart som mulig, sier ordfører Vik. Nekter å gi seg I november i fjor sørget mindreårige for at standplassen på Tolomarka brant ned til grunnen. Inntil en ny bane er klar, nekter skytterne å legge ned våpnene.- Politiet har godkjent sikkerheten. Så snart påsken er over, vil vi fortsette å skyte der. Det vil vi gjøre helt til en ny bane er klar, sier formann Hestad i skytterlaget.- Å stå uten skytebane i flere år, er helt uaktuelt, legger han til. Frykter skyteulykke Dermed har skytterne hisset på seg grendelaget. - Det er uforståelig at politiet har godkjent videre skyting. Vi er redde det kommer til å skje en ulykke her, frykter lederen for grendelaget, Knut Njaa.Han viser til at det går turstier rett over banen. - Det hjelper ikke at skytterne setter opp et skilt eller heiser røde flagg. Skogen rundt banen er lekeplass for barna som bor her, sier Njaa.

Les også: - Prestisjen går foran, mener lederen for skytebanenemnda

IKKE HER, MEN ... noe er de i hvert fall enige om, leder Knut Njaa (t.h.) i Tolomarka Grendelag og Asbjørn Hestad fra skytterlaget: Her bør skytebanen ikke bli liggende. (Foto: Jan M. Lillebø)