Etter alle valgløfter hadde vi forventet oss en bedre skole, et bedre helsestell og en bedre eldreomsorg. Men hva får vi høre? Jo, nedskjæringer på alle områder. Vi kan ikke bruke av oljepengene, for de skal spares til senere generasjoner. Hvilken glede og nytte kan de få av pengene når de skal ruste opp alt som nå forfaller? Jo, de har mye å se frem til.

Er det ikke bedre å la oljen ligge der den ligger til det vil komme noen politikere som kan forvalte vår oljeformue på en bedre måte, til nytte for folk og land?

Det som er skuffende er fraværet av engasjement fra legeforeningen og legene, som ikke samlet reiser seg og slår i bordet for nedskjæringene i Helse-Norge.

Sykehjem har ikke midler til personell, så hygienen til beboerne blir dårlig ivaretatt. Til og med matbudsjettet skal det reduseres på.

Transport til handikappede og funksjonshemmede er skåret ned til beinet.

Sykehusene går fra krise til krise. Hygienen på sykehusene reduseres, dermed øker infeksjonsfaren.

Jo, vi har det godt i Norge enn så lenge. Med dagens politikere ved roret er vårt inntrykk:

Skit i Norge — leve verden.

ASTA LARSEN, BERGEN