Ingen stortingsrepresentant stikker sugerøret i statskassen. De er like med folket, nesten likere.

For det er vel ikke slik at noen stortingsrepresentant bor fast i Oslo, men skatter til Finnmark? Det er vel ikke slik at noen drar på ekstravagante utenlandsturer og hever full diett når de spiser på ambassadens eller vertskapets regning? Det er vel heller ikke slik at noen bevilger seg selv pensjoner og lønnsreguleringer som de utenfor bare kan drømme om? Det singler i glasshuset!

BERNT CHRISTIAN VEDELER