Det er kun én grunn til at skolen i Bergen er presset, og det er den borgerlige regjeringen sin sultefôring av kommunene. Det er ingen politikere i Arbeiderpartiet som har et ønske om å ramme skolen bare for å være «natig». Det vi ser nå er de klare skillelinjer i politikken.

«Jern Erna» Solberg har uttalt at «det er nok penger i systemene, det som skal til er konkurranseutsetting». Her ligger den virkelige faren for den offentlige skolen. Kristin Clemet har lagt frem forslag om den «frittstående skolen», det vil si at vanlige private grunnskoler skal ha rett til subsidier og få dekket opp til 90 prosent av landsgjennomsnittet. Det skal kreves foreldrebetaling, og hensikten er konkurranse mellom skolene. Dette er enden på fellesskolen som vi har kjent den og innføring av et privatskolesystem.

De gode kreftene i foreldreutvalgene må samle seg, og også kreve at regjeringen setter kommunene i stand til å bevare en god offentlig skole.

JORIL CHRISTENSEN, ARBEIDERPARTIET