Han stiller seg svært tvilende til at kommunen er i stand til å oppnå bedre priser for innbyggerne.

— Ingen leverandører i markedet gir kvantumsrabatt, sier han og mener kommunen påtar seg et stort ansvar for de innbyggerne som går inn på avtalen.

— Kommunen blir i så fall nødt til å ansette krafteksperter. Dette er et svært profesjonelt marked.

Tanken til Fjell-politikerne er som følger: Lave strømpriser skal jobbes frem ved at innbyggerne slutter seg til samme avtale som kommunen selv inngår med kraftleverandørene.

Når mange velger å kjøpe strøm sammen, vil det være mulig å presse prisene, håper et flertall i kommunestyret, bestående av Høyre, Frp og SotraLista. Saken skal trolig behandles av politikerne tidlig på nyåret.

Frivillig

Allerede til våren vil innbyggerne få et brev i postkassen der de kan melde sin interesse for tilbudet. Ordningen vil være helt frivillig, og skal kun gjennomføres dersom den får bred tilslutning blant innbyggerne, melder VestNytt.

Primus motor for prosjektet er Bjarte Sangolt fra SotraLista. Han inviterer også nabokommunene Sund og Øygarden til å slutte seg til fremstøtet overfor kraftleverandørene.

— Gjerne flere kommuner også. Jo flere som står bak, jo lavere priser kan vi forhandle oss frem til, sier Sangolt til BT.

Han ser for seg en slags anbudsrunde der kraftleverandørene kan komme med tilbud til sammenslutningen av kommuner og innbyggere.

- Ikke kommunens oppgave

KrF og Arbeiderpartiet er skeptisk til prosjektet, og de mener det faller utenfor kommunens naturlige oppgaver.

— Vi må konsentrere oss om skole, helse og eldre. Hva blir det neste kommunen skal engasjere seg i? Telefonpriser? sier varaordfører Espen Villanger (Ap).

Bjarte Sangolt kunne ikke ha vært mer uenig.

— Dette er slett ikke på siden av det kommunen skal drive med. Her kan vi som folkevalgte gjøre noe som har direkte økonomisk betydning for innbyggerne, og som attpåtil er en enkel sak å administrere, sier han.

Sangolt antyder også at noen politikere er mer opptatt av å beskytte Fjell kommunes eierandel i kraftselskapet BKK, enn å tjene innbyggernes interesser i denne saken.

KrF og Ap får støtte fra Schjelderup:

— Jeg tviler på om dette er kommunens primæroppgave, sier han.

— Hva vil du råde innbyggerne i Fjell til?

— Jeg råder alle til å følge med på Konkurransetilsynets liste over de billigste leverandørene. Erfaringen er at de minste har mest effektiv administrasjon.

INGEN KVANTUMSRABATT: - Ingen leverandører i markedet gir kvantumsrabatt, sier Bill Schjelderup i kraftmeklerselskapet Bergen Energi.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SUNDE