DEBATT

Av Arne Sortevik,

stortingsrepresentant Frp

Velgerne i Bergen bør takke byrådet i Bergen og finansbyråd Trond Tystad for klar tale i god tid før kommunevalget 2003. «Byrådet vil ha høyere boligskatt i Bergen» kan vi lese i BT 4.6.2003. «Noen må forberede seg på at de har en unaturlig lav eiendomsskatt,» sier Trond Tystad.

Det dreier seg om eiendomsskatt; som opprinnelig ble innført for å dekke inn «bymessig» infrastruktur. Den regningen er for lengst blitt avløst av en annen; årlige kommunale avgifter for vann, kloakk og boss. Avgiftsberegningen er regulert i Forurensningsloven og skal baseres på selvkost. I Bergen kommune har innbyggerne lenge betalt avgifter som er blant de høyeste i landet. Nylig har vi fått avslørt at regnestykkene har vært helt feil; og at bergenserne er avkrevd mer enn 500 mill. kroner i ulovlig avgift. Tilbakebetalingen for offentlig økonomisk kriminalitet går betydelig tregere enn når skattebetalerne skal betale sin restskatt!

Bergenserne har «trening» i å betale ekstraskatt. I mer enn 15 år har alle bilbrukerne i Bergen betalt ekstra kjøreskatt. Løftet om at kjøreskatten kun skulle gjelde i 15 år og aldri være mer enn 5 kroner er for lengst byttet ut med «løfte» om nye 20 år med kjøreskatt og der beløpet er doblet fra 5 til 10 som en liten «forsmak» på det som skal komme!

Eiendomsskatten er en boligskatt. Byrådet varsler en omfattende «skattejakt». Vi som bor i de ytterste byområdene, som må ordne vann og kloakk selv, som har de dårligste veiene og den dårligste bussforbindelsen; vi skal også betale skatt for å bo i «bymessig» område! Alle som allerede betaler boligskatt skal nå få økt takst på sin bolig slik at byrådet kan forlange høyere skatt. Skattesatsen som brukes er den skattesatsen som maksimalt tillates etter loven. Men når verdien settes kraftig opp kan byrådet altså «gå løs» med skarp skattekniv.

Alle som bor får «gleden» av å betale; de som leier ut vil selvsagt ikke betale hele ekstraskatten selv! Eldre og enslige er blant dem som vil få svi så det monner!

Derfor er det altså grunn til å takke byrådet og Trond Tystad for klar tale! For mange vil det også være en klar advarsel foran kommunevalget.

I så måte er det grunn til å utvide takken til også å omfatte Høyre og Høyres nye ordførerkandidat. Han er på vegne av Høyre like klar som byrådet; for Høyre er det ikke aktuelt å fjerne eiendomsskatten i overskuelig fremtid. Advarselen fra Høyre er like klar. Takk skal dere ha; begge to!