Debatt

Av Torbjørn Hansen

stortingsrepresentant og formann Bergen Høyre

Samarbeidsregjeringens forslag til statsbudsjett ble kritisert nord og ned av Arbeiderpartiet for ikke å ta hensyn til problemene i norsk eksportindustri. Jens Stoltenberg påsto i sin tale til Aps landsmøte for noen uker siden at næringslivet gjør det dårligere med Høyre i regjering. Derfor har vi med en viss spenning sett frem til presentasjonen av Aps egne løsninger for konkurranseutsatte arbeidsplasser i partiets alternative statsbudsjett.

Mange arbeidsplasser på Vestlandet står i fare. Høyt rentenivå, styrket valutakurs og høyt lønnsnivå ødelegger konkurranseevnen. Et stramt statsbudsjett med begrenset pengebruk i offentlig sektor kan dempe presset. Det har vært regjeringens hovedprioritering. Partene i arbeidslivet må i tillegg viser nøkternhet i lønnsoppgjørene.

Ap foreslår nå et alternativt statsbudsjett som bidrar både til økt press i norsk økonomi og til økte lønnskrav. Ap, med sine hovmodige utspill mot regjeringen, gjør nå helomvending og svikter industrien på de viktigste punktene i sitt alternativ.

Mens regjeringens statsbudsjett har en nøktern offentlig utgiftsvekst på bare 0,5 prosent i 2003, slipper Ap det hele løs med 1,25 prosent utgiftsvekst. Utgiftsveksten er nesten tre ganger høyere. Dette bidrar utvilsomt til økt press på renten og på norsk valutakurs.

Selvfølgelig kan Ap, som SV, prioritere å bruke mer penger i offentlig sektor til gode formål. Men da får Ap, som SV, spille med åpne kort og ikke late som om partiet samtidig sikrer arbeidsplasser i industrien.

Aps mange og gode offentlige tiltak finansieres med 4,3 milliarder i økte skatter. Skatten på verdiskapning økes med 2050 millioner. Dobbel skatt på utbytte, økt skatt for å eie små og mellomstore bedrifter og innstramming av delingsmodellen, er dårlig nytt for dem som vil investere i norske bedrifter.

Økt toppskatt betyr i tillegg at arbeidsfolk får en skatteskjerpelse på 1865 millioner. Forslaget fører til at 240.000 flere betaler toppskatt. Fra før betaler mer enn halvparten av arbeidstakerne såkalt toppskatt. Konsekvensen er at det blir mindre lønnsomt å jobbe, og at kravene i de kommende lønnsoppgjør skjerpes.

Noen av oss har lurt fælt på hvorfor det gikk så lang tid før det største opposisjonspartiet la frem sitt alternative statsbudsjett. Språkbruken fra den nye partilederen, og ikke minst fra Olav Akselsen i næringskomiteen, var offensiv og til tider en smule kjepphøy i forhold til konkurranseutsatte arbeidsplasser. Men da sannhetens øyeblikk kom, ble resultatet som vanlig dårligere rammevilkår for næringslivet og skatteskjerpelse for folk flest.