1a) Bør debatten om store politiske reformer være forbeholdt de få utvalgte bak lukkede dører?

1b) Eller bør debattene tas med mange deltakere i full offentlighet?

2a) Bør man skjule viktige politiske standpunkter for velgerne?

2b) Eller er det viktig at velgerne får vite hva partiene står for?

3a) Bør man vedta store reformer i full fart slik at man ikke kjenner konsekvensene?

3b) Eller bør man bruke en del tid på å utrede og behandle dem før man skal fatte vedtak?

Dersom du har vært enig i svaralternativ a) på disse 3 spørsmålene støtter du fremgangsmåten som Arbeiderpartiet vil ha i forbindelse med den bebudede skattereformen. Er du enig i svaralternativ b) støtter du Høyres forslag til behandling av skattereformen.

Arbeiderpartiet vil nemlig at skattereformen skal behandles på Stortinget etter valget og i forbindelse med den svært hektiske budsjettbehandlingen. Antakelig skyldes dette at de er redde for at velgerne ikke vil støtte dem, dersom de forteller hva de har tenkt å gjøre for å rasere norsk næringsliv denne gangen. Høyre vil ha en åpen, demokratisk debatt og behandling av dette viktige spørsmålet. Vi vil at denne skattereformen skal debatteres åpent, vi vil at de som blir berørt skal ha mulighet til å fremme sine synspunkter og fortelle om hvilke konsekvenser de ulike forslagene vil gi. Høyre vil at velgerne skal vite hva de forskjellige partiene står for i denne viktige saken. Det er grunn til å frykte at det planlegges store skatteøkninger knyttet til omleggingen. Sentrumspartiene og Arbeiderpartiet har skjøvet foran seg en underdekning på neste års budsjett som er på over 10 milliarder.

Høyre mener at det er viktig i et demokrati at velgerne kan være mest mulig opplyste omkring partienes politikk før de går til valg. Utfordringen går hermed til de andre partiene på Stortinget: Støtt Høyres forslag om å behandle skattereformen for åpne dører og støtt dermed demokratiet.

Av Erna Solberg, stortingsrepresentant for Høyre