Til det sier Unge Høyre: Les Sem-erklæringen! Unge Høyre krever at Samarbeidsregjeringen innfrir sitt viktigste løfte overfor det norske folk: Skattelette. Samarbeidsregjeringen må fokusere på det de ble valgt på, nemlig skatte— og avgiftsreduksjon.

Høyre, KrF og Venstre lovet i regjeringserklæringen 31 milliarder i skatte- og avgiftslette. 19.7 milliarder av disse er gjennomført, 11 milliarder står igjen. Næringslivet har fått sitt, derfor krever Unge Høyre nå at de resterende 11 milliardene blir kuttet i skatter og avgifter som rammer folk flest.

Derfor vil Unge Høyre:

Øke bunnfradraget kraftig

Heve frikortgrensen for ungdom til 50.000 kroner

Ytterligere økning i innslagspunktet for toppskatt

Redusere boligskatten

Sem-erklæringen er et felles politisk dokument fra Høyre, KrF og Venstre. Hovedfokus for Samarbeidsregjeringen må derfor være å gjennomføre de skatte- og avgiftskutt som Sem-erklæringen har lovet. Unge Høyre mener løftene om skatte- og avgiftsreduksjon skapte grunnlag for et borgerlig regjeringssamarbeid, derfor må også dette være Samarbeidsregjeringens hovedprioritet.

HARALD VICTOR HOVE, FORMANN, BERGENS UNGE HØYRE