debattAv Jan Henrik Larsen,distriktssekretær EL&IT Forbundet Hordaland, Sogn og Fjordane

At folk flest synes det høres bra ut å få mer penger i sin egen lommebok er forståelig, men kan det virkelig være mulig å dele ut mer kjøpekraft uten at dette får andre virkninger som vi ikke liker?

I alle sammenhenger så støtter Høyre opp om sentralbanksjef Gjedrem sin politikk for styring av norsk økonomi. Den største bekymringen Gjedrem har hatt i de siste årene har vært den økene kjøpekraften til folk flest. «Vi er nødt til å kjøle ned den norske økonomien» har vært det budskap sentralbanksjefen har fremført hver gang han har vist seg på skjermen. Høyre har stått i bakgrunnen og nikket heftig med hodet. Virkemidlet som blir brukt som kjølevæske er økt rente. Det er kjøpekraften til folk flest som er skyld i det særnorske høye rentenivået, hevder altså disse.

Hvordan vil da 40 milliarder i økt kjøpekraft virke på dette bilde? Det som vil bli resultatet av denne «gaven» til oss alle, vil bli en ny renteøkning. Slike renteøkninger rammer svært usosialt, der unge som skal etablere seg eller andre som har lån får en dramatisk belastning, mens folk med penger i banken vil få økt rente på disse.

Dermed er hele gaven til folket borte, og de som hadde mest fra før, blir igjen vinnere i dette systemet. Høyrepolitikk i praksis!

I tillegg vil en slik skattelette svekke den offentlige økonomien og gi som resultat at vi får en dårligere velferdsstat. Når vi vet at viktige områder som forsvar og politi er vernede områder i høyrepolitikken, så er det stor grunn til å tro at helse— og sosialbudsjettet vil få servert regningen på 40 milliarder kroner. Det betyr en sterkt svekket velferdsstat som vi alle vil merke. Kutt i Avtalefestet pensjon og sykelønnsordningene er bare en liten del av dette bilde.

Det er her det går et viktig skille i norsk politikk, de som vil verne om velferdsstaten og de som vil svekke den. Hvis du som velger er opptatt av velferden til folk flest, så har du i realiteten bare to partier å velge mellom, Ap eller SV. Det du som velger må gjøre deg opp en mening om, er hvilke av disse partiene du selv mener er velferdsstatens beste forsvarere. Er du derimot i den situasjon at du har mange penger i banken allerede og ikke er opptatt av at andre i samfunnet skal ha det bra, stem Frp eller Høyre, det vil tjene dine interesser.

Bruk en velfortjent ferie til å tenke igjennom dette, og husk det aller viktigste - stem ved høstens stortingsvalg!