• De fleste kommunale avgifter og egenbetalinger fryses neste år. Det gjelder avgifter til vann, avløp, feiing og renovasjon samt prisen for plass i barnehager og fritidshjem.
  • Boligeiere må belage seg på 10 prosent høyere eiendomsskatt. Dessuten øker gebyret for private reguleringsplaner med hele 70 prosent.
  • Byrådet foreslår å heve satsene på alle typer hjemmebaserte tjenester med fire prosent. Prisen på middag brakt til hjemmeboende går opp fra 43 til 45 kroner.

Storparten av kommunale avgifter og egenbetalinger står på stedet hvil neste år. Erlends barnehageplass blir ikke dyrere. Njåls skolefritidsplass vil koste det samme. Heller ikke øker avgiftene til vann, avløp, feiing og renovasjon en eneste krone.

Riktignok vil familiens hus koste eieren ca. 500 kroner årlig i økt eiendomsskatt. Dersom byrådets forslag får flertall.

Alt i alt mye godt nytt for en trebarnsfamilie.

Skolekutt

Likevel er Helge Farestveit lite fornøyd med byrådets forslag. Særlig dårlig liker han innstrammingen som reduserer kvaliteten på guttenes skoletilbud.

Ytterligere 1,5 timer i redusert rammetimetilbud neste skoleår betyr mindre mulighet til å sette inn flere lærere i hver klasse.

— For vår familie er det viktigere hva som ligger i bunn for skole og barnehage enn om vi må betale en 50-lapp ekstra her og der. Hvis, selvsagt, vi er garantert å få det tilbake på kvaliteten, sier Helge Farestveit.

Som fungerende leder for foreldrenes arbeidsutvalg i Laksevåg bydel har Farestveit tatt aktivt del i høstens skoleopprør. Eldstegutten Odin har på en glimrende måte beskrevet hva som skjer i skolen, synes Farestveit.

— Det er blitt kjedeligere på skolen, sa gutten til meg en dag. Alt det morsomme, som aktiviteter og turdager, er forsvunnet når utgiftene er skrelt til beinet.

For Farestveit er det også dårlig nytt at Håstein skole er falt ut av investeringsbudsjettet. Forholdene ved guttenes fremtidige ungdomsskole er etter Farestveits mening kummerlige.

— Jeg opplever dette som dramatisk når vi vet at utbyggingen og rehabiliteringen først har mulighet til å komme inn igjen på budsjettet en gang etter 2008.

Regelstyrt

At byrådet tilsynelatende skåner bergensernes lommebok skyldes neppe at byregjeringen har inntekter nok fra andre kilder.

Et strengt regelverk regulerer hva som kan kreves av brukerbetaling både når det gjelder vann- og avløp og skolefritidsordningen.

Når det gjelder barnehager er det et uttalt mål at prisen skal ned. Byrådet understreker også at høyeste sats, som er 2870 kroner måneden for en heldagsplass, gjelder første halvår 2003.

Ifølge Stortingets barnehageforlik skal det innføres maksimalpris på barnehager. Fra august neste år skal maksimalprisen være 2500. Året etter skal maksprisen trappes ned til 1500 kroner. Første trinn i denne nedtrappingen blir presentert i statsbudsjettet, som fremlegges 3. oktober.